Nemilujici pripoutani_1588_dodelanoKniha: Milostné hledání, nacházení a ztrácení

Milí návštěvníci, čtenáři,

jsme rádi, že se zajímáte o unikátní knihu, která má hodnotu jak uměleckou tak vzdělávací.  V knize naleznete 22 důležitých aspektů, které ovlivňují kvalitu prožívaného partnerství.  Seznámení s nimi by bylo užitečné již v období adolescence, kdy se vztahy začínáme, abychom předešli zbytečným životním karambolům.  Základní ani střední škola nás se základy a s úskalími  šťastného partnerství neseznamuje, je vhodná pro všechny, kteří si přejí vytvářet harmonické vztahy.

O knize řekli:

„Láska a lidské vztahy se nedají vypočítat matematickou formulkou, nedají se ani stoprocentně předvídat.  Existují však určité zákonitosti, kterých se autorka zmocnila a předkládá je čtenářů. Je to velice příjemné, poučné a zároveň i zábavné čtení.“

MUDr. Jan Cimický, CSc. – psychiatr, prozaik, básník a překladatel

„ Je těžké popsat emoce a vztahy, ale ještě těžší í je zachytit je ve fotografii. Naštěstí Dalibor Konopáč není jen fotograf, ale uvnitř i psycholog. Právě tyto zkušenosti a empatie se v jeho fotografiích odráží, a proto dokáže zachytit nejen obraz, ale i emoce.“

Mgr. Beata Rajská – modní návrhářka

Název: Milostné hledání,  nacházení a ztrácení

Podnázev: Základy psychologie vztahu doprovázené fotografiemi Dalibora Konopáče

kniha Milostné hledání, nacházení a ztrácení - Základy psychologie vztahu


Autorka:  Mgr.Radana Rovena Štěpánková
Měsíc a rok vydání: listopad 2013
Vazba: vázaná
Prodejní cena: 210Kč
Poštovné: 60Kč (při pěti kusech zdarma)

Objednejte na: radana@rovena.info  (uveďte adresu, telefon, počet kusů)

Obsah:

Kniha má umělecký i psychologický charakter. Každý aspekt partnerství je doprovázen  fotografií se svižným popisem. U každého tématu kromě popisu naleznete doporučení a vhodné afirmace, které vám mohou posloužit k rozvoji zdravých a harmonických vztahů.

Kniha je rozdělena na tři části:

Blok Radosti se věnuje krásným a příjemným aspektům partnerského života, zároveň dává inspiraci, jak je rozvinout a udržet ve vašem životě. Zahrnuje fotografie a texty s názvy:  Kontakt začíná; Koketerie; Nejistota námluv;  Spoluvládcovství; Svobodní spolu; Vzájemnost; Vztah učí létat; Muž pečuje, žena si to užívá.

Blok Zápletky zahrnuje běžné náročné momenty, se kterými se v partnerském životě často setkáváme a potřebujeme je zvládnout co nejlépe, abychom mohli žít v hezkém partnerském vztahu. V tomto bloku se setkáte s fotografiemi: Stres; Jsme odlišní; Spojeni, ale nemilující; Po rozchodu; Nech mě vzletět; Slast trojúhelníku; Prozření.

Závěrečný blok Patologie je věnován jevům v partnerském životě, které jsou neslučitelné s životaschopným láskyplným partnerským vztahem, přestože se jich lidé běžně dopouštějí. Setkáme se zde s tématy: Žena povýšila děti nad muže; Porozvodová šarvátka; Muž chrání matku; Předstíraná pozornost aneb Nový vztah po rozchodu; Žena závislá na muži; Citový anorektik; Muž lpí na ženě


Copyright © 2013, Psychologie-vztahu.eu | Powered by: Marek Kučera

Všechna práva vyhrazena!