Vztah uci letat_1618_dodelanoDivadlo: Milostné hledání, nacházení a ztrácení

(komponovaný pořad)

Milí hosté a diváci,

jsme rádi, že se zajímáte o náš projekt.  Scénář komponovaného  pořadu spoluvytvořili  Mgr.Radana Rovena Štěpánková (psycholožka pro partnerské vztahy) a  Jaroslav Kříž (režisér, ředitel  Hálkova divadla Nymburk) s cílem zprostředkovat umělecký zážitek,  který na divadelních prknech přináší sjednocení umění dramatického, výtvarného,  tanečního.

Představení je ve fázi zrodu.  Spolupráci na moderování programu přislíbil herec Braňo Polak, umělecký dohled na taneční části přislíbil Vlastimil Harapes. Premiéra bude připravena na  duben 2014.

Aktuální představení  je  v první části věnováno významu osobní zralosti a připravenosti pro vztah. V  další části umělci zpracovávají téma žárlivosti a princip zdravého vztahu. Poslední třetina je o  umění seznamování i o fenoménu internetového seznamovaní.

Program je vhodný zejména pro studenty středních škol, protože podporuje osvojení znalostí z občanské výchovy a ze základů společenských věd.

Objednat program můžete telefonicky na tel.č. +420 325 511 210 nebo emailem: divadlonymburk@gmail.com


Copyright © 2013, Psychologie-vztahu.eu | Powered by: Marek Kučera

Všechna práva vyhrazena!